با به کارگیری چه فرکانس سنجی می توان لرزش و کشش تسمه را تشخیص داد؟

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

فرکانس سنج تسمه PHL FMM10/400,SKF

این فرکانس سنج کمربندی، یک سیستم دو جزئی می باشد که از یک متر دستی که از طریق کابل الکترونیکی به یک سنسور نوری متصل می شود

تشکیل شده است.سنسور از یک پرتو مادون قرمز برای تشخیص ارتعاش رشته کمربند استفاده می کند و سیگنالی را به متر می فرستد.

(این حسگر شامل یک LED است که یک پرتو نور نارنجی را برای کمک به هدف گیری اشعه مادون قرمز نامرئی تولید می کند.)

با مقایسه این ورودی با ارتعاش کریستال کوارتز، متر فرکانس طبیعی کمربند را محاسبه می کند.

نتیجه در پنجره نمایشگر به صورت هرتز (نوسان در ثانیه) نشان داده می شود.

برنامه ریزی داخلی متر همچنین می تواند فشار تسمه را بر حسب واحد نیرو (نیوتن یا پوند نیرو) گزارش کند،مشروط بر اینکه اپراتور جرم تسمه

و طول دهانه را با استفاده از صفحه کلید دستی وارد کرده باشد.

   ● آسان برای استفاده؛ بدون نیاز به آموزش

   ● تشخیص لرزش/ فرکانس و کشش تسمه از طریق سنسور نوری (مادون قرمز)

   ● پرتو نارنجی LED تولید شده از هدف گیری سنسور پشتیبانی می کند.

   ● سیستم اندازه گیری مبتنی بر کریستال کوارتز بسیار پایدار است.

   ● محدوده فرکانس های قابل استفاده:10 هرتز تا 400 هرتز می باشد.

   ● تشدید کننده مکانیکی دقیق (چنگال تنظیم) برای بررسی کالیبراسیون در 

      فرکانس نقطه ای گنجانده شده است.

   ● ارتباط قابل مشاهده و شنیداری با اپراتور

   ●  دستگاه سبک وزن و دستی

تماس

 

تلفن فروشگاه:    33936656 (9821+)  

تلفن دفتر مرکزی:    88500059 (9821+) 

info@omidig.com